Ek is nie altyd reg nie en dis ook OK

Ek het, voordat ek die twaalf stap program gevind het, my lewe eintlik gelewe asof ek – en meestal ek alleen – reg het. Ek het nie agter gekom dat my familie en vriende al stiller geword het – of selfs verdwyn het of tyd saam met my vermy het as gevolg van my houding dat ek altyd reg moes wees nie. Ek het nie agtergekom hoe ander mense taan in selfvertroue as hulle te veel tyd rondom my spandeer het omdat daar eenvoudig nie plek was vir ander se idees en opinies nie. Dit was vir my eenvoudig net makliker om te fokus op verskille,  dit waarmee ek nie saamstem nie of dit wat net nie reg of regverdig was nie.

Vandag weet ek dat, in enige verhouding, ons slegs ons opinies, idees en verskille met mekaar hoef te deel, te kommunikeer en te verstaan. Dit is nie nodig dat ons hoef saam te stem nie. Dit is nie eers nodig dat iemand reg hoef te wees nie. Dit geld vir intieme verhoudings, ouer-kind verhoudings en vriendskappe ook glo ek. As ek nie na iemand anders kan luister of ten minste hulle oogpunt probeer verstaan nie verloor ek ‘n geleentheid om te leer en te groei. Al wat ek hoef te sê is: “Haai dit is ‘n ander manier om die saak te sien!”

Ongeag die feit dat ek gelukkig alles geweet het en altyd reg was het ek op die punt gekom wat ek moes toegee dat my lewe in totale chaos verval het. Ek het by Al-Anon aangesluit en by die eerste vergadering opgedaag gedagtig dat ek nou gaan leer hoe om die alkoholis / verslaafdes in my lewe te “fix” in ‘n paar maklike stappe. Die laaste ding wat ek wou hoor is dat my houding (attitude) ‘n probleem was! Min sou ek weet dat ek jare later by dieselfde vergadering sou kon instap – maar heellaas ‘n baie beter mens as die eerste keer.

Ek moes ‘n hele nuwe denkwyse en leefwyse aanleer. Ek het dit gedoen deur ‘n sponsor (mentor) te kry, die twaalf stappe deur te werk en die Al-Anon litteratuur te lees en bestudeer. Ek het ook gereeld vergederings bygewoon, soms gelei en as ek kon saamtrekke bygewoon.

Dit klink dalk vir jou vergesog maar dit was die enigste en beste weg vir my. Al-Anon het my geleer om eerder te fokus op die goeie in elke dag, op dinge wat ek met ander in gemeen het en dat ek so kan voortbeweeg en groei as mens en in my verhouding met my God / Higher Power. Deurdat ek deur die program gewerk het het ek uitegevind hoe om saam te leef met my lewe, my verlede, my familie en ervarings.

Ek het geleer dat ek nie kan beheer wat ander sê, doen of nie doen nie maar eerder dat ek my energie net kan fokus op dit wat ek doen. Dat ek alleen die keuse het oor hoe ek iemand anders se woorde en dade ervaar of hoe ek daarop reageer.  En dalk die heel belangrikste dat ek en ek alleen in beheer is van my eie emosies en gevoelens.

Ek het geleer en ervaar dat daar soveel ander mense met soveel erger probleme as ekself is. Ek het geleer om na my eie emosionele en fisiese gesondheid om te sien. Ek het geleer dat as ek altyd doen wat ek in die verlede sou doen ek nie nuwe of beter resultate kan verwag nie. Ek het nuwe perspektief gekry wat weer hoop en vreugde in my lewe gebring het.

So nee – ek het toe nie geleer hoe om die alkoholis / verslaafde te “fix in 3 easy steps”nie. Ek het na al die jare nog steeds net so min invloed op wat ander mense sê of doen. Tog is ek trots om te kan sê dat ek vandag, ses jaar nadat ek by my eerste Al Anon meeting ingestap het, daaraan werk om ‘n beter mens te wees. Dat ek elke dag leer en groei en besig is om iemand te word waarop ek regtig trots kan wees. Nie iemand wat alles weet en altyd reg is nie maar ‘n deurdagte mens met empatie, respek en liefde vir ander.  Iemand wat braaf genoeg is om verantwoordelikheid vir my eie lewe en keuses te vat. Iemand wat nie in ‘n natgehuilde hopie kromgetrek sit nie maar iemand wat hoopvol is en meer dikwels vreugde ervaar.

Jip, jy gaan nie altyd met my saamstem nie, ek gaan verseker nie altyd dink dat jy reg of regverdig is nie maar nou kan ons voortgaan en groei – want ek is ‘n beter mens.